00000001
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
8200059086
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
S110138000
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA