00000003
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 280 000 319
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA