00000024
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
H0M 7 700 104 956
Produsent enhet:
Lucas
Produsentnummer enhet:
DCN R04080012G 80759J
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA