00000027
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
9637798480
Produsent enhet:
Sagem
Produsentnummer enhet:
21656467-2
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA