00000032
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
HOM 7700 746 044
Produsent enhet:
Bendix
Produsentnummer enhet:
S101263101
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA