00000038
Produsent kjøretøy:
Opel
Produsentnummer kjøretøy:
16149879 BFML
Produsent enhet:
GM
Produsentnummer enhet:
8698795201189227
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA