00000040
Produsent kjøretøy:
Skoda
Produsentnummer kjøretøy:
047 906 030 C
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
5WP4 208
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA