00000042
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
85GB-10K910-AF 012933
Produsent enhet:
Ford
Produsentnummer enhet:
84374E
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA