00000044
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
85GB-12A297
Produsent enhet:
Motorcraft
Produsentnummer enhet:
43523
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA