00000045
Produsent kjøretøy:
Toyota
Produsentnummer kjøretøy:
89666-52180 /211000-9740
Produsent enhet:
Fujitsu ten
Produsentnummer enhet:
IMS-TEN-V06
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA