00000047
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
8200374298
Produsent enhet:
Delphi
Produsentnummer enhet:
DOCK R0410C123C (81093C)
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA