00000048
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
18280
Produsent enhet:
Bendix
Produsentnummer enhet:
S 101110101e
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA