00000056
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
96 203 989 80
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 261 203 736
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA