00000059
Produsent kjøretøy:
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Ate
Produsentnummer enhet:
85GG 2C013 AB
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA