00000063
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 280 000 912 (952)
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA