00000064
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
88GB-12A650 C2A
Produsent enhet:
Ford
Produsentnummer enhet:
D8A19
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA