00000065
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
87GB-12A650-VB
Produsent enhet:
Ford
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA