00000077
Produsent kjøretøy:
Citroen
Produsentnummer kjøretøy:
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 280 000 347
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA