00000082
Produsent kjøretøy:
Chrysler
Produsentnummer kjøretøy:
P04686757
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 281 001 333
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA