00000083
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
028 906 021 DD
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 281 001 411/412
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA