00000085
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
466138/02
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
S101702101 B
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA