00000086
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
95AB-12A650-XA
Produsent enhet:
Ford
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA