10000004
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
9624518180
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0261204066
Tilstand/Kvalitet:
A1
PRIS: 2400,- + MVA