10000006
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
VWZ7Z0A4814393 V13
Produsent enhet:
VDO
Produsentnummer enhet:
1J0920826A
Tilstand/Kvalitet:
A1
PRIS: 2400,- + MVA