10000013
Produsent kjøretøy:
Opel
Produsentnummer kjøretøy:
16202319 NL
Produsent enhet:
Delco
Produsentnummer enhet:
862319LK61771174
Tilstand/Kvalitet:
A1
PRIS: 2400,- + MVA