10000014
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
9663755480
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0281013868
Tilstand/Kvalitet:
A1
PRIS: 2400,- + MVA