10000016
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
9642301880
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0281010627
Tilstand/Kvalitet:
A1
PRIS: 2400,- + MVA