10000022
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
9661813780
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0281012620
Tilstand/Kvalitet:
A1
PRIS: 2400,- + MVA