10000033
Produsent kjøretøy:
Chrysler
Produsentnummer kjøretøy:
P04606386AF
Produsent enhet:
GM
Produsentnummer enhet:
T01EH351666100
Tilstand/Kvalitet:
A1
PRIS: 2400,- + MVA