10000041
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
HOM7700874132
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
S103750005 C
Tilstand/Kvalitet:
A1
PRIS: 2400,- + MVA