10000052
Produsent kjøretøy:
Honda
Produsentnummer kjøretøy:
37820P2YG01
Produsent enhet:
Denso
Produsentnummer enhet:
942101100
Tilstand/Kvalitet:
A1
PRIS: 2400,- + MVA