10000056
Produsent kjøretøy:
Kia
Produsentnummer kjøretøy:
K9BAEUT8D 0000
Produsent enhet:
MOST/Bosch
Produsentnummer enhet:
Tilstand/Kvalitet:
A1
PRIS: 2400,- + MVA