10000060
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
VWZ7Z0D0746498
Produsent enhet:
Siemens VDO
Produsentnummer enhet:
Feil vinn og immo
Tilstand/Kvalitet:
A1
PRIS: 2400,- + MVA