10000061
Produsent kjøretøy:
Mercedes Benz
Produsentnummer kjøretøy:
A1111532679
Produsent enhet:
Toyota
Produsentnummer enhet:
Feil vinn og immo
Tilstand/Kvalitet:
A1
PRIS: 2400,- + MVA