10000075
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
037 906 258 AQ
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 261 203 729/730
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA