10000088
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
3 13 12486
Produsent enhet:
Denso
Produsentnummer enhet:
MB279700-9611
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA