10000090
Produsent kjøretøy:
Citroen
Produsentnummer kjøretøy:
HW 9666681180
Produsent enhet:
Continental
Produsentnummer enhet:
S 180123008 B
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA