10000113
Produsent kjøretøy:
Toyota
Produsentnummer kjøretøy:
89661-1A500
Produsent enhet:
Fujitsu ten
Produsentnummer enhet:
211000-4050
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA