10000135
Produsent kjøretøy:
BMW
Produsentnummer kjøretøy:
DME DS41.0 1 429 861
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
5WK9 0322
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA