10000139
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
HOM7700893477
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
S113717205 B
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA