10000143
Produsent kjøretøy:
Volkswagen
Produsentnummer kjøretøy:
030 906 027 E
Produsent enhet:
Bosch
Produsentnummer enhet:
0 261 203 931/932
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA