10000147
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
97BB-12A650-RF
Produsent enhet:
Ford
Produsentnummer enhet:
EEC-V
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA