10000150
Produsent kjøretøy:
Ford
Produsentnummer kjøretøy:
98AB-12A650-CXE
Produsent enhet:
Ford
Produsentnummer enhet:
EEC-V
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA