10000154
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
HOM7700863478
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
S113717108 D
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA