10000166
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
21584288-2A
Produsent enhet:
Sagem
Produsentnummer enhet:
4086 628115
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA