10000168
Produsent kjøretøy:
Volvo
Produsentnummer kjøretøy:
09497544 A
Produsent enhet:
Denso
Produsentnummer enhet:
MB079700-8890
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA