10000186
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
HOM7700860319
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
02715385045472
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA