10000187
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
HOM7700875745
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
01828373678335
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA