10000191
Produsent kjøretøy:
Renault
Produsentnummer kjøretøy:
8200214973
Produsent enhet:
Siemens
Produsentnummer enhet:
05991231126869
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA