10000192
Produsent kjøretøy:
Peugeot
Produsentnummer kjøretøy:
9650360480
Produsent enhet:
Lucas
Produsentnummer enhet:
80964c506297
Tilstand/Kvalitet:
A2
PRIS: 2400,- + MVA